ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

Αν για οποιονδήποτε λόγο έχετε αλλάξει γνώμη για την αγορά σας, μπορείτε να επιστρέψετε για αλλαγή, ανταλλαγή ή επιστροφή σε πιστωτική σημείωση εντός 7 ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Πληροφορίες:

Η αλλαγή ή επιστροφή ή ανταλλαγή των προϊόντων είναι εξασφαλισμένη νοουμένου ότι το εμπόρευμα είναι σε άριστη εμπορεύσιμη κατάσταση.

Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν μόνο εάν παρουσιαστεί το τιμολόγιο αγοράς.

Δεν επιστρέφονται χρήματα

Επιταγές δεν γίνονται αποδεκτές ως τρόπος πληρωμής.

Η πολιτική αλλαγών δεν επηρεάζει τα νομικά δικαιώματα σας με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. το δικαίωμα σας να επιστρέψετε προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή αν δεν είναι όπως την παραγγελία σας.

Όλα τα προϊόντα έχουν τουλάχιστον δυο χρόνια εγγύηση.

Εξαιρέσεις:

Δεν γίνονται επιστροφές σε προϊόντα που ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Παραγγελίες κατόπιν δικών σας οδηγιών.
  • Παραγγελίες σε εμπορεύματα ειδικών διαστάσεων.
  • Παραγγελίες με επιλογή ξύλου / υφάσματος / δέρματος.
  • Στρώματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και ανοιχτούν από την συσκευασία τους.

Σημείωση:

O πελάτης καλείται να ελέγξει τα εμπορεύματα που παραλαμβάνει για τυχόν φθορές, προτού υπογράψει το δελτίο παραλαβής της παραγγελίας του. Εάν διαπιστώσει φθορές στα προϊόντα, θα πρέπει να επισημανθεί στο δελτίο.

Εάν ο αγοραστής διαπιστώσει ελάττωμα σε προϊόν που παρέλαβε και δεν επισημανθεί γραπτώς στο δελτίο παραλαβής, σε περίπτωση που προχωρήσει σε αμφισβήτηση της μεταξύ μας συναλλαγής, τότε η εταιρεία μας δεν έχει καμία νομική, οικονομική ή άλλη ευθύνη.

 Απαραίτητη διευκρίνηση: Σε ότι αφορά στις ειδικές παραγγελίες (custom made) από πελάτες, με δική τους επιλογή στις διαστάσεις και στα χρώματα των επίπλων, τα οποία τους παραδίδονται από την εταιρεία μας σε άριστη κατάσταση και όπως ακριβώς τα έχουν παραγγείλει, δεν θα είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε τυχόν αιτήματά τους για επιστροφές.

Εκ της Διεύθυνσης

RETURN AND EXCHANGE POLICY

If you have changed your mind about your purchase for any reason, you can return it for an exchange, swap, or credit note within 7 days from the completion of your order.

Information:

The exchange, return, or exchange of products is guaranteed provided that the merchandise is in perfect resalable condition.

Products can only be returned with the presentation of the purchase invoice.

No cash refunds will be given.

Checks are not accepted as a payment method. The exchange policy does not affect your legal rights in any way (e.g., your right to return defective or incorrectly ordered products).

All products come with a minimum two-year warranty.

Exceptions:

Returns are not accepted for products in the following categories:

  • Orders made based on your own instructions.
  • Orders for goods of special dimensions.
  • Orders with a choice of wood/fabric/leather.
  • Mattresses that have been used and removed from their packaging.

Note:

Customers are requested to inspect the received goods for any damages before signing the delivery receipt of the order. If damages are found on the products, they must be noted on the receipt. If a defect is discovered in a product received and not documented on the delivery receipt, our company holds no legal, financial, or other responsibility in case of a dispute.

Clarification:
Regarding custom orders from customers, with their chosen dimensions and furniture colors, delivered by our company in perfect condition as ordered, we are unable to accommodate any return requests.

From Management